5G ir MEDŽIAI

5G ir medžiai

5G ryšiui trukdo medžiai. 5G ir medžiai nedera. Milimetrinės bangos yra trumpos, veikiančios aukštais dažniais. Jos negali pasiekti objektų ilgesniais atstumais. Įsivaizduokite begemotą ir žirafą. Kas turi daugiau šansų pasiekti medžių lapus?

Manau nereikia antro karto tam, kad žirafa surinktų daugiausiai taškų.

Kaip veikia 5G?


Milimetrinės  bangos yra nabagės, kai reikia aptarnauti toli vieni nuo kitų stovinčius objektus ar subjektus. Jos nepraeina per pastatus, pasiduoda medžiams, ir išnyksta lyjant.   5G ryšiui į pagalbą ateina kareiviai-antenos, kurios išsidėsčiusios šalia viena kitos, padeda  5G atlikti savo darbą: pasiekti per super -trumpą laiką kuo daugiau objektų.

Visai nesvarbu kas  ten bus ar yra: žmonės ar daiktai.

5G neturi emocijų, taip pat kaip ir suinteresuotos kompanijos.

Taip, užteks beletristikos, marš prie faktų.

5G sklidimui trukdo lietus ir medžiai. Kuo aukštesni medžiai, tuo jie labiau trukdo elektromagnetinių bangų praėjimui. 5G reikalingumą kvestionuoja daugybė mokslininkų, kurie mano kad reikalinga ištirti elektromagnetinių bangų poveikį žmonėms tam kad nebūtų pakartotos tokios klaidos kaip tai buvo su tabako kompanijomis.

Myliu anglus ne vien tik todėl, kad jie pamišę dėl rožių, gerbia  karalienę ir didžiuojasi savo istorija, pirmieji pradėjo transliuoti draudžiamas dainas iš laivų (ar matėt Pirate Radio?), bet ir todėl, kad nesislapsto krūmuose kai naujos technologijos ateina į jų ir mūsų gyvenimus.

 Jūs galite rasti visą dokumentą, pavadinimu  5G Whitepaper: Meeting the Challenge of “Universal” Coverage, Reach and Reliability in the Coming 5G Era

Šis oficialus dokumentas, kurį galite skaityti paspaudę nuorodą aukščiau, pateikia faktus kodėl ir kas gali trukdyti tobulam 5G ryšiui.

Jei jūs norite, galite studijuoti visą dokumentą, nes jame yra pakankamai medžiagos. Mane domina vienas konkretus aspektas: kuo nusidėjo medžiai?

Surrey Universiteto parengtame oficialiame dokumente atsakymą galima rasti trečiu numeriu pažymėtoje schemoje:

Nereikia leistis į gilias analizes, kurių pakanka šiame dokumente, kad matytumėte kaip  medžiai trukdo elektromagnetinių bangų ryšio sklidimui.

Kuo aukštesni medžiai, tuo labiau jie išsklaido ateinančias iš antenų elektromagnetines bangas. Medžiai, esantys 5G ryšio sklidimo aplinkoje, sukuria taip vadinamą Fresnel zoną. Šioje zonoje bangos sklinda geriausiai kai nėra jokių kliūčių,  tokių kaip ypatingai gyvybingi, t.y. vešlūs  medžiai.

Video anglų kalba paaiškina ir papildo informaciją apie medžių naudą norint apsisaugoti nuo 5G.


Medžiai, ypač pavasarį, turi savyje daugiau vandens, nes  po žiemos atsiranda daugiau syvų iš žemės, skleidžiasi lapai, lyjant lietui, ant sulapojusių medžių išlieka daugiau drėgmės.

Medžiai, patys savaime, trukdo sklisti milimetrinėms bangoms.

Kaip matote, “Line of Sight” yra be trukdžių. Elektromagnetinės bangos keliauja iš vieno bokšto į kitą, sukurdamos tinkamą aplinką telekomunikacijų ryšiui.

Fresnel zona turi būti mažiausiai 60% švari nuo kliūčių tam kad užtikrinti ryšio kokybę. Ši  pavaizduota zona yra nepalanki nes kalnai užstoja praėjimą elektromagnetinėms bangoms.

Medžiai trukdo 5G ryšiui

Surrey Universiteto parengtame dokumente autoriai pažymi, kad tam, kad išvengti medžių sukeliamų problemų, reikalinga kad medžiai būtų mažiausiai 3 metrais žemesni nei  telekomunikacijų ryšio perdavimo stotys.

Įdomu tai, kad šis dokumentas oficialiai patvirtina,  kad pastatai ar medžiai užstodami  antenas, gali sumažinti ryšio sklaidą iki    70%.

Having adjacent trees and or buildings at comparable heights to the mast can reduce coverage by as much as 70% in that direction, which is not in the interests of the operator, the local planning authorities, and more importantly the mobile phone user. This is the source of many of today’s mobile coverage issues for consumers in many rural locations.

Miestuose yra paprasčiau, nes antenas galima išdėstyti  ant pastatų ir jau esančių elektros ar kitos paskirties stulpų viena šalia kitos.

   Kuo mes prastesni už hobitus?


Prisiminkite Žiedų Valdovo istoriją,  kai Semas su Frodu grižę namo po žiedo sugrąžinimo,  rado nuniokotą grafystę? Viskas buvo sugriauta, medžai iškirsti, prišniaukšta ir dar pilna buvo nematytų svetimų gyventojų.

Taip, tai istorija, fantazijos vaisius. Tačiau kodėl mums nepagalvojus kaip apsaugoti save ir artimuosius nuo bereikalingo skausmo ir  naujų technologijų pašalinių poveikių.  Taip, hobitams buvo daug lengviau. Jie atstatė namus, pasodino greit augančių medžių. Viskas gavosi daug geriau nei buvo prieš tai. Karalystė turejo milžiniškus derlius, šeimos klestėjo.

Gal reiktų pagalvoti: kam tai naudinga kuo skubiau įdiegti šias technologijas neištyrus jų poveikio? Daugumas žmonių nesusimąsto kaip tai atsilieps jų gerovei. Vertėtų tai padaryti, nes kaimynystėje pasiekiama daugiau teigiamų rezultatų vertinant 5G   poveikį žmogui ir aplinkai.

Pavyzdziui, Briuselis sustabdė 5G diegimą tol kol nebus aišku kaip tai paveikia žmones.

Išvada


Medžiai kliudo sklisti elektromagnetinėms bangoms.  5G ryšys naudoja aukšto dažnio, trumpas milimetrines bangas, kurias sustabdo pastatai, lietus arba medžiai. Šios kliūtys verčia mobilaus ryšio operatorius ieškoti būdų kaip pagerinti ir pagreitinti duomenų srauto patekimą tarp esančių ir būsimų antenų.

Medžių pašalinimas tam, kad kai kurie individai galėtų atsisiųsti filmą per kelias sekundes užuot palaukę kelias minutes, gali sukelti neigiamų pasekmių žmonių gerbūviui.

5G ryšio įdiegimo pasekmės nėra galutinai ištirtos. Nepaisant to kad mokslininkai pateikia faktus, kurie rodo susirgimų padaugėjimą, Pasaulio Sveikatos Organizacija priskiria elektromagnetines bangas B grupės karcinogenams, telekomunikacijų kompanijos vardina vien tik privalumus, mandagiai išvengdamos paminėti kokią kainą mokės žmonės gyvendami po 5G skleidžiamų bangų pastoge.

Ką jūs manote  kaip tai atsilieps jums ir jūsų artimiesiems kai neliks  medžių ir  bus sudėtinga išvengti 5G poveikio?

Kaip sakoma, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių, tik šiuo komkrečiu atveju jų mažėja. Kodėl? Tur būt visi girdėjote apie Bill Gates kuris garaže sukūrė kompiuterių imperiją.

Dabar jis persimetė į maisto, vakcinų ir medžių naikinimo biznį.

Apie medžių naikinimo planus galite pasiskaityti čia.

Leave a Comment