Pasipriešinimas

Prancūzai stato sienas aplink politikų namus.

Breaking News: The war of attrition between the anti-ULEZ Blade Runners and microscopic
@UKLabour
Mayor Sadiq Khan goes into overdrive. This March 2024, is Blade Runner Appreciation Month, (according to our HIN insiders on the streets of Greater London), marking their contributions to society. Terrible.

Pictured below, we see a ULEZ camera in Whitton, London, covered in industrial fast drying paint. The damage done to this single camera alone will lose tens of thousands of pounds for TfL.

Blade Runners in this area are growing in number due to locals hatred of this ICL backed ‘clean-air’ money making scam.

If you see anything that does look right, do the right thing.


Karščiausios naujienos: susidėvėjimo karas tarp anti-ULEZ Blade Runners ir mikroskopinių
@UKLabour
Meras Sadiqas Khanas persistengė. Šis 2024 m. kovo mėn. yra „Blade Runner Appreciation Month“ (pagal mūsų HIN atstovus Didžiojo Londono gatvėse), pažymint jų indėlį visuomenės labui. Siaubinga.

Žemiau esančioje nuotraukoje matome ULEZ kamerą Whitton mieste, Londone, padengtą pramoniniais greitai džiūstančiais dažais. Vien dėl šios vienintelės kameros padarytos žalos TfL neteks dešimčių tūkstančių svarų.

„Blade Runners“ šioje srityje daugėja dėl vietinių neapykantos šiai ICL remiamai „švaraus oro“ pinigų uždirbimo sukčiams.

Jei matote ką nors, kas atrodo teisinga, elkitės teisingai.

Anglijoje, Birmingemo mieste, vairuotojai nepaklūsta reikalvimams mokėti baudas už tai kad važiuoja per taip vadinamas švaraus oro vietas. Jie nemoka baudų ir mašinų srautas padidėjo keleriopai.

Situacija angliškai

Drivers have refused to pay Clean Air Zone fines as more cars enter the area than when it was first launched. The Birmingham Clean Air Zone has 67 cameras operating but saw nearly 100,000 more cars enter in March 2022 than in June 2021 when it was first launched.

And social media is awash with accounts from motorists who’ve refused to pay the charge. “Unless the taxers can prove it….nobody should pay anything!!! Ask them how much the air is cleaner!! Ask them will it be cleaner if there is no traffic at all!!” one typed.

“Birmingham Clean Air Zone is an absolute scam. It’s just a ring road. Inside the ring road it’s £8 for the privilege,” another typed on Twitter/X. “In the same patch of uncovered air about 40ft away, but outside the ring road. It costs nothing.


Vairuotojai atsisakė mokėti „Švaraus oro zonos“ baudas, nes į teritoriją įvažiuoja daugiau automobilių nei tada, kai ji pirmą kartą buvo paleista. Birmingemo švaraus oro zonoje veikia 67 kameros, tačiau 2022 m. kovą į ją įvažiavo beveik 100 000 automobilių daugiau nei 2021 m. birželį, kai ji pirmą kartą buvo paleista.

O socialinėje žiniasklaidoje gausu vairuotojų, kurie atsisakė sumokėti mokestį, paskyrų. „Nebent mokesčių mokėtojai gali įrodyti… niekas nieko neturėtų mokėti!!! Paklauskite jų, kiek oras švaresnis!! Paklauskite jų, ar bus švariau, jei nebus eismo!“ vienas spausdintas.

„Birmingamo švaraus oro zona yra absoliuti agaulė. Tai tik žiedinis kelias. Žiediniame kelyje už privilegiją pravažiuoti kainuoja 8 svarai sterlingų“, – „Twitter/X“ įrašė kitas. „Tame pačiame neuždengtame oro lopinėlyje maždaug 40 pėdų atstumu, bet už žiedinio kelio. Tai nieko nekainuoja.

Šaltinis

Garsusis krepšininkas Michael Jordan atsisakė penkiasdešimt milijonų ir benradarbiavimo su kompanija Planet Fitness. Pastarosios politika narių atžvilgiu neatitinka krepšininko moralinių vertybių.

Leave a Comment